21. Ekavīsatimo paricchedo

Paṭipadāñāṇadassanavisuddhiniddesavaṇṇanā

1299.Upallesavimuttaṃsuvisadaṃ ñāṇanti aṭṭhavidhañāṇaṃ sandhāyāha.

1302. Saccānulomañāṇanti ayameva pavuccati.

1306. Ayaṃ sikhāpattā vipassanā eva saccānulomañāṇaṃ nāma pavuccati.

1309.Bhavaṅgānantaraṃ saṅkhāru-pekkhāgatanayenāti bhavaṅgānantaraṃ saṅkhārupekkhāsaṅkhātena ñāṇena katanayena.

1314-6.Bodhipakkhiyadhammānaṃ, uddhañca anulomatoti uddhaṃ vattamānānaṃ bodhipakkhiyadhammānaṃ anulomato, idaṃanulomañāṇaṃ vuṭṭhānagāminiyā pariyosānaṃ nāma bhāsitaṃ mahesinā kathitaṃ. Saccānulomañāṇaṃ āhacca uppannā, sabbappakārena gotrabhupariyosānaṃ.

1318.Tatthāti vipassanāya.

Iti abhidhammāvatāraṭīkāya

Paṭipadāñāṇadassanavisuddhiniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

Ekavīsatimo paricchedo.

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

* Source Tipitaka.org - Based on the Chaṭṭha Saṅgāyana CD published by the Vipassana Research Institute

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app