Các Bài Giảng Về Vi Diệu Pháp Abhidhamma Trong Đời Sống – Bhante Cakkapala (English)

Bhante Cakkapala – Abhidhamma In Daily Life                                                                                                                             Mangala Vihara Buddhist Temple, 30 Jln Eunos, Singapore 419495 He was ordained as

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương I – Tạng Vi-diệu-pháp Pāḷi

Tạng Vi-Diệu-Pháp Pāḷi gồm có 7 bộ 1-   Bộ Dhammasaṅgaṇīpāḷi: Bộ Pháp-hội-tụ gồm tất cả các chân-nghĩa-pháp thành nhóm

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi-diệu-pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Lời Đầu

VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SỐNG Dhammapaṇṇākāra  TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP (DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) (AGGAMAHĀPAṆḌITA) Món Quà Pháp Thành Kính Tri Ân Tất cả

ĐỌC BÀI VIẾT