Tà Kiến Và Chánh Kiến Tồn Tại Song Song

Nếu tất cả đều đi trên con đường đúng đắn, thì có phải chúng ta sẽ đi ngược với sự tiến hóa? Nếu chúng ta không còn bận tâm về giới tính, tham ái, về sinh sôi nảy nở và về sự phát triển của xã hội thì có phải con người sẽ bị đưa đến bờ diệt vong?

ĐỌC BÀI VIẾT

Không Thể Nào Tách Rời Xả Ly Và Chánh Niệm

Nếu mà chỉ có xả ly không thôi mà không có chánh niệm thì điều đó chưa hẳn là một điều thiện hay một trí tuệ. Đó là chỗ hiểu của con, xin thiền sư cho con biết rõ ạ!​

ĐỌC BÀI VIẾT