Sự Bình An Không Lay Chuyển – Chương I – Sự Bình An Không Lay Chuyển

Quyển 8  SỰ BÌNH AN KHÔNG LAY CHUYỂN  Sự Bình An Không Lay Chuyển 85. Sự Bình An Không Lay Chuyển

ĐỌC BÀI VIẾT

Sự Bình An Không Lay Chuyển – Chương Ii – Giới, Định, Tuệ 

Giới, Định, Tuệ  Lúc xưa tôi tu tập Giáo Pháp mà không biết gì nhiều. Tôi chỉ biết rằng con

ĐỌC BÀI VIẾT

Sự Bình An Không Lay Chuyển – Chương Iii – Những Nguy Hại Của Sự Dính Chấp 

Những Nguy Hại của Sự Dính Chấp  Dùng những công cụ tu tập để phân xếp những khó khăn và

ĐỌC BÀI VIẾT

Sự Bình An Không Lay Chuyển – Chương Iv – Sự Bình An Không Lay Chuyển 

Sự Bình An Không Lay Chuyển  Tôi từng ở trong một cái chùa trong rừng, cách làng xóm khoảng nửa

ĐỌC BÀI VIẾT

Sự Bình An Không Lay Chuyển – Chương V – Năng Lực Định Tâm [định Lực] 

Năng Lực Định Tâm [Định Lực]  Mọi sự tôi đang nói với các thầy là liên quan đến cái tâm

ĐỌC BÀI VIẾT

Sự Bình An Không Lay Chuyển – Chương Vi – Làm Việc Hợp Theo Lẽ Tự Nhiên 

Làm Việc Hợp Theo Lẽ Tự Nhiên  Khi chúng ta bắt đầu nắm giữ sự bình an và tĩnh lặng,

ĐỌC BÀI VIẾT

Sự Bình An Không Lay Chuyển – Chương Viii – Bước Theo Con Đường Trung Đạo 

Bước Theo Con Đường Trung Đạo  Đó là con đường ngắn nhất và trực chỉ nhất. Các thầy cứ đến

ĐỌC BÀI VIẾT

Sự Bình An Không Lay Chuyển – Chương Ix – Tu Tập Hết Mình 

Tu Tập Hết Mình  Vậy đó, tôi kể vài chuyện ngắn gọn về cách tôi đã tu. Tôi không có

ĐỌC BÀI VIẾT

Sự Bình An Không Lay Chuyển – Chương X – Tôn Trọng Truyền Thống, Truyền Thừa 

Tôn Trọng Truyền Thống, Truyền Thừa  Thời chúng ta bắt đầu thiền tập là thời cao đẹp nhất của đời

ĐỌC BÀI VIẾT

Sự Bình An Không Lay Chuyển – Chương Xi – Nắm Vững Về Thiền Tập 

Nắm Vững Về Thiền Tập  Nếu tự mình nhìn, mình sẽ tự mình gặp một số trải nghiệm. Có một

ĐỌC BÀI VIẾT