Thực Chứng Vô Thường, Khổ, Vô Ngã & Con Đường Giải Thoát Khổ Vô Thường, Vô Ngã Và Khổ

Khi chúng ta bền chí hành thiền thì chúng ta nhận ra một điều căn bản: cảm giác của chúng

ĐỌC BÀI VIẾT

Mọi Sự Đến Rồi Đi – Phần Iv: Vô Ngã – Tu Tập Như Bốn Yếu Tố Tứ Đại 

Tu Tập Như Bốn Yếu Tố Tứ Đại    Người thành thị cũng thường thích ăn nấm. Họ thường hỏi nấm

ĐỌC BÀI VIẾT

Mọi Sự Đến Rồi Đi – Phần Iv: Vô Ngã – Không Phải Ta Không Phải Của Ta 

Không Phải Ta Không Phải Của Ta    Theo truyền thống, những ngày Rằm hay mồng Một hàng tháng được coi

ĐỌC BÀI VIẾT

Mọi Sự Đến Rồi Đi – Phần Iv: Vô Ngã – Đừng Làm Một Vị Phật

Đừng Làm Một Vị Phật   Dù chúng ta có học bao nhiêu giáo pháp, chúng ta cũng chẳng đạt đến

ĐỌC BÀI VIẾT

Mọi Sự Đến Rồi Đi – Phần Iv: Vô Ngã – Răng Của Tui, Gối Của Tui Xơ Dừa Của Tui

Răng Của Tui, Gối Của Tui Xơ Dừa Của Tui     Chúng ta nghe lời dạy trong Giáo Pháp như

ĐỌC BÀI VIẾT