Ngày 11 – Áp Dụng Vipassana Vào Đời Sống & Lời Căn Dặn Của Thầy

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ MƯỜI MỘT Tiếp tục tu tập như thế nào khi khoá thiền kết thúc Tu tập

ĐỌC BÀI VIẾT

Biết Và Thấy – Bài Pháp Thoại 5 – Phân Biệt Danh

BÀI PHÁP THOẠI 5 Phân biệt Danh Trong bài giảng vừa rồi, chúng ta đã bàn về cách làm thế

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 22 – Bài Pháp Về Bổn Sanh Rukkha Dhamma

Bài pháp về Bổn sanh Rukkha Dhamma Sau khi thuyết giảng Bổn sanh Phandāna, Duddhubha và Laṭukika, Đức Phật tiếp

ĐỌC BÀI VIẾT

Sự Thật Được Dạy Bởi Tất Cả Chư Phật – Pháp (dhamma) Và Phi Pháp (adhamma)

Sự Thật được Dạy bởi Tất Cả Chư Phật Pháp (Dhamma) và Phi Pháp (Adhamma) Về chủ đề này, Đức

ĐỌC BÀI VIẾT

Dhammadāna – Sự Hiến Tặng Dhamma (bố Thí Pháp) – Thiền Sư S.n. Goenka

Dhammadāna – Sự hiến tặng Dhamma (Bố Thí Pháp) Thiền sư Goenka thường nói về các món quà tặng dāna

ĐỌC BÀI VIẾT