Từ Điển Thuật Ngữ Phật Học Pali Anh Việt – Sư Đức Hiền

Cuốn sách như một hành trang không thể thiếu giúp tôi tự trang bị thêm cho mình những kiến thức quý báu về Phật học. Đó là thứ tài sản quý báu, không phải dùng tiền có thể mua được, mà phải bỏ thời gian, công sức, tài sản của mình ra để học hỏi và có được nó. Tôi luôn trân trọng và phát huy vốn kiến thức mà tôi tiếp thu khi dùng cuốn ‘Từ Điển Thuật Ngữ Phật Học’ giá trị này để có được chánh kiến khi học Phật.

ĐỌC BÀI VIẾT