Kinh Vô Ngã Tướng – Chương Vii – Mười Một Phương Thức Phân Tách Ngũ Uẩn

MƯỜI MỘT PHƯƠNG THỨC PHÂN TÁCH NGŨ UẨN -ooOoo- Yā kāci vedanā, atītānāgatapaccuppannā ajjhattā vā bahiddhā vā oḷārikā vā sukhumā

ĐỌC BÀI VIẾT