Hướng Dẫn Đọc Tam Tạng Kinh Điển – Chương Ix: Tạng Thắng Pháp (vi Diệu Pháp)

CHƯƠNG X TẠNG THẮNG PHÁP I. BỘ PHÁP TỤ (DHAMMASANGANĪ) Bộ Pháp Tụ (Dhammasanganī), cuốn sách đầu tiên của Thắng

ĐỌC BÀI VIẾT