Quyển Ix: Pháp Hành Thiền Định – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Quyển IX: Pháp Hành Thiền Định – Tỳ Khưu Hộ Pháp Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp-hành thiền-định, có

ĐỌC BÀI VIẾT

Pháp Hành Thiền Định – Lời Nói Đầu

“Sabbadānaṃ dhammadānaṃ jināti.” Pháp-thí là cao thượng hơn các loại thí. Tất cả chúng con được biết Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theravāda là

ĐỌC BÀI VIẾT

Pháp Hành Thiền Định – Mục Lục

MỤC LỤC KỆ LỄ BÁI TAM-BẢO  LỜI NÓI ĐẦU  MỤC LỤC    CHƯƠNG IX  PHÁP-HÀNH THIỀN  PHÁP-HÀNH THIỀN-ĐỊNH    *

ĐỌC BÀI VIẾT

1. Pháp Hành Thiền Định Quyển 9 – Định Nghĩa Bhāvanā

PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH QUYỂN 9 ĐỊNH NGHĨA BHĀVANĀ Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính

ĐỌC BÀI VIẾT

2. Pháp Hành Thiền Định Quyển 9 – Pháp Hành Thiền Định Có Hai Phần

PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH QUYỂN 9 PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH CÓ HAI PHẦN – Đối-tượng thiền-định. – Tâm biết đối-tượng

ĐỌC BÀI VIẾT

3. Pháp Hành Thiền Định Quyển 9 – Giảng Giải 40 Đề Mục Thiền Định

PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH QUYỂN 9 GIẢNG GIẢI 40 ĐỀ MỤC THIỀN ĐỊNH 10 Đề-Mục Thiền-Định Hình Tròn Kasiṇa 10

ĐỌC BÀI VIẾT

4. Pháp Hành Thiền Định Quyển 9 – Giảng Giải 40 Đề Mục Thiền Định I

PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH QUYỂN 9 GIẢNG GIẢI 40 ĐỀ MỤC THIỀN ĐỊNH 10 Đề-Mục Thiền-Định Tử-Thi Bất-Tịnh (Asubha) Asubha:

ĐỌC BÀI VIẾT

5. Pháp Hành Thiền Định Quyển 9 – Giảng Giải 40 Đề Mục Thiền Định Ii

PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH QUYỂN 9 GIẢNG GIẢI 40 ĐỀ MỤC THIỀN ĐỊNH 10 Đề-Mục Thiền-Định Niệm-Niệm (Anussati) Anussati nghĩa

ĐỌC BÀI VIẾT

6. Pháp Hành Thiền Định Quyển 9 – Giảng Giải 40 Đề Mục Thiền Định Iii

PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH QUYỂN 9 GIẢNG GIẢI 40 ĐỀ MỤC THIỀN ĐỊNH Đề-Mục Thiền-Định Vô-Lượng-Tâm (Appamaññā) 1- Đề-mục niệm

ĐỌC BÀI VIẾT

7. Pháp Hành Thiền Định Quyển 9 – Giảng Giải 40 Đề Mục Thiền Định Iv

PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH QUYỂN 9 GIẢNG GIẢI 40 ĐỀ MỤC THIỀN ĐỊNH Đề-Mục Thiền-Định Vật Thực Đáng Nhờm Gớm

ĐỌC BÀI VIẾT

8. Pháp Hành Thiền Định Quyển 9 – Giảng Giải 40 Đề Mục Thiền Định V

PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH QUYỂN 9 GIẢNG GIẢI 40 ĐỀ MỤC THIỀN ĐỊNH Đề-Mục Thiền-Định Phân Tích Tứ-Đại (Catudhātuvavatthāna) Catudhātuvavatthāna:

ĐỌC BÀI VIẾT

9. Pháp Hành Thiền Định Quyển 9 – Giảng Giải 40 Đề Mục Thiền Định Vi

PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH QUYỂN 9 GIẢNG GIẢI 40 ĐỀ MỤC THIỀN ĐỊNH Bốn Đề-Mục Thiền-Định Vô-Sắc (Āruppa) Đề-mục thiền-định

ĐỌC BÀI VIẾT

10. Pháp Hành Thiền Định Quyển 9 – Phân Loại 40 Đề Mục Thiền Định Theo Cõi Giới

PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH QUYỂN 9 PHÂN LOẠI 40 ĐỀ MỤC THIỀN ĐỊNH THEO CÕI GIỚI 40 đề-mục thiền-định phân

ĐỌC BÀI VIẾT

11. Pháp Hành Thiền Định Quyển 9 – Tính Của Hành Giả

PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH QUYỂN 9 TÍNH CỦA HÀNH GIẢ Pháp-hành thiền-định có 40 đề-mục thiền-định, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định,

ĐỌC BÀI VIẾT

12. Pháp Hành Thiền Định Quyển 9 – Abhiñña: Phép Thần Thông

PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH QUYỂN 9 ABHIÑÑA: PHÉP THẦN THÔNG Abhiññā nghĩa là gì? Định nghĩa: “Visesato jānātīti abhiññā.” Trí-tuệ

ĐỌC BÀI VIẾT

13. Pháp Hành Thiền Định Quyển 9 – Tam-giới Thần-thông Có 5 Loại

PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH QUYỂN 9 TAM GIỚI THẦN THÔNG CÓ 5 LOẠI  Giảng giải: 1- Iddhividha abhiññā: Đa-dạng-thông Định

ĐỌC BÀI VIẾT