Giàu Sang Và Hạnh Phúc Là Quan Trọng & Mọi Người Đều Thích Các Pháp Tốt

GIÀU SANG VÀ HẠNH PHÚC LÀ QUAN TRỌNG Cặp thứ tư là giàu sang và nghèo khổ. Trong cặp này,

ĐỌC BÀI VIẾT

Đức Phật Và Các Bậc A La Hán Cũng Gặp Các Pháp Thế Gian & Phúc Lành Cao Thượng

ĐỨC PHẬT VÀ CÁC BẬC A LA HÁN CŨNG GẶP CÁC PHÁP THẾ GIAN Đối với người bình thường, pháp

ĐỌC BÀI VIẾT

Câu Hỏi Và Câu Trả Lời Của Các Vị Tỳ Kheo & Sự Giải Thích Đặc Biệt Của Đức Phật

 CÂU HỎI “Này các Tỳ-kheo, giả sử rằng một kẻ vô văn phàm phu được tám pháp thế gian đến

ĐỌC BÀI VIẾT

Thoát Khỏi Khổ Và Cách Tốt Nhất Để Giũ Sạch Lo Lắng, Được Danh Và Mất Danh 

THOÁT KHỎI KHỔ “Người nào diệt trừ được hỷ ưu như vậy sẽ thoát khỏi sanh, già, và chết,” Đức

ĐỌC BÀI VIẾT

Câu Hỏi Của Đức Vua Milanda & Câu Trả Lời Của Thánh Tăng,  Đức Phật Cũng Phải Dùng Lúa Ngựa

CÂU HỎI CỦA ĐỨC VUA MILANDA Liên quan tới sự kiện xảy ra tại làng Pañcasala, ñức Vua Milanda ñã

ĐỌC BÀI VIẾT

Đức Phật Trước Những Lời Vu Khống Và  Lời Buộc Tội Của Nàng Cinca & Lời Buộc Tội Của Sundari

ĐỨC PHẬT TRƯỚC NHỮNG LỜI VU KHỐNG Chúng ta biết đức Phật có tất cả những thuộc tính cao quý

ĐỌC BÀI VIẾT