Bộ Videos Pháp Thoại Khoá Thiền Tại Phước Sơn 2015 – Thiền Sư Jatila

Bộ Videos Pháp Thoại Khoá Tại Thiền Viện Phước Sơn 2015 – Thiền Sư Zatila   Link Bộ Sách Trên

ĐỌC BÀI VIẾT

Bộ Videos Pháp Thoại Khóa Thiền Vipassana – Thiền Sư U Jatila

Bộ Videos Pháp Thoại Khóa Thiền Vipassana – Thiền Sư U Jatila   Link Bộ Sách Trên Youtube: Bộ Videos

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 39 Bài Giảng | Thiền Sư U Paṇḍitā | Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

Bộ Videos 39 Bài Giảng | Thiền Sư U Paṇḍitā | Khóa Thiền Mùa Xuân 2007   Link Bộ Sách

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 1. Cách Hành Thiền | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 1. Cách Hành Thiền | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5ToTUSCrmsc&

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 2. Những Câu Hỏi Thật Hay | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 2. Những Câu Hỏi Thật Hay | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 3. Kinh Ahara (phần 1) | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 3. Kinh Ahara (Phần 1) | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên Youtube:

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 4. Kinh Ahara (phần 2) | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 4. Kinh Ahara (Phần 2) | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên Youtube:

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 5. Kinh Ahara (phần 3) | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 5. Kinh Ahara (Phần 3) | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên Youtube:

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 6. Kinh Ahara (phần 4) | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 6. Kinh Ahara (Phần 4) | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên Youtube:

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 7. Kinh Ahara (phần 5) | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 7. Kinh Ahara (Phần 5) | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên Youtube:

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 8. Kinh Ahara (phần 6) | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 8. Kinh Ahara (Phần 6) | Thiền Sư U Jatila     Link videos trên

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 9. Cách Thức Hành Thiền Tiến Bộ, Kinh Nghiệm Của Ts | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 9. Cách Thức Hành Thiền Tiến Bộ, Kinh Nghiệm Của TS | Thiền Sư U

ĐỌC BÀI VIẾT