Biết Và Thấy – Bài Pháp Thoại 1 – Làm Thế Nào Để Tu Tập Niệm Hơi Thở Đạt Đến An Chỉ Định

BÀI PHÁP THOẠI 1 Làm thế nào để tu tập niệm hơi thở đạt đến An chỉ định Lời mở

ĐỌC BÀI VIẾT

Biết Và Thấy – Bài Pháp Thoại 2 – Hành Giả Tu Tập An Chỉ Định Trên Các Đề Mục Thiền Khác Như Thế Nào

BÀI PHÁP THOẠI 2 Hành giả tu tập An chỉ định trên các đề mục Thiền khác như thế nào

ĐỌC BÀI VIẾT

Biết Và Thấy – Bài Pháp Thoại 5 – Phân Biệt Danh

BÀI PHÁP THOẠI 5 Phân biệt Danh Trong bài giảng vừa rồi, chúng ta đã bàn về cách làm thế

ĐỌC BÀI VIẾT

Biết Và Thấy – Bài Pháp Thoại 6 – Làm Thế Nào Để Thấy Những Mắc Xích Của Duyên Khởi

BÀI PHÁP THOẠI 6 Làm thế nào để thấy những mắc xích của Duyên Khởi Trong bài giảng vừa rồi,

ĐỌC BÀI VIẾT

Biết Và Thấy – Bài Pháp Thoại 7 – Tu Tập Tuệ Minh Sát Như Thế Nào Để Thấy Niết-bàn

BÀI PHÁP THOẠI 7 Tu tập Tuệ Minh Sát như thế nào để thấy Niết-bàn Trong bài giảng vừa rồi,

ĐỌC BÀI VIẾT

Biết Và Thấy – Bài Pháp Thoại 8 – Những Ước Nguyện Của Đức Phật Cho Các Hàng Đệ Tử Và Giáo Pháp Của Ngài

BÀI PHÁP THOẠI 8 Những ước nguyện của Đức Phật cho các hàng đệ tử và giáo pháp của Ngài

ĐỌC BÀI VIẾT

Ánh Sáng Của Tuệ – Mục Lục & Giới Thiệu – Pa Auk Sayadaw

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA THÀNH KÍNH ĐẢNH LỄ ĐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, ĐẤNG CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC   Trí tuệ khôn

ĐỌC BÀI VIẾT

Ánh Sáng Của Tuệ – Chương 3 – Thiền Dựa Vào 32 Phần Của Thân

– CHƯƠNG 3 – THIỀN DỰA VÀO 32 PHẦN CỦA THÂN   Như đã đề cập trước rằng trong tu

ĐỌC BÀI VIẾT

Ánh Sáng Của Tuệ – Chương 4 – Chuyển Sang Thiền ‘biến Xứ’ (kasiṇa) Trắng

– CHƯƠNG 4 – CHUYỂN SANG THIỀN ‘BIẾN XỨ’ (KASIṆA) TRẮNG   Về việc chuyển từ thiền dựa vào xương

ĐỌC BÀI VIẾT