Ngày Rằm Tháng Tư Trong Phật Giáo – Tỳ Khưu Hộ Pháp

NGÀY RẰM THÁNG TƯ TRONG PHẬT GIÁO  Soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita) Lời Nói Đầu Nhân dịp đêm rằm

ĐỌC BÀI VIẾT

Ngày Rằm Tháng 4 Trong Phật Giáo – Tỳ Khưu Hộ Pháp – Lời Nói Đầu

NGÀY RẰM THÁNG TƯ TRONG PHẬT GIÁO  Dhammapaṇṇākāra BHADDANTA DHAMMARAKKHITA BHIKKHU          nhận danh hiệu Aggamahāpaṇḍita tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011

ĐỌC BÀI VIẾT

Ngày Rằm Tháng Tư Trong Phật Giáo – Đức Bồ Tát Tiền Kiếp Của Đức Phật Gotama

Ngày Rằm Tháng Tư Trong Phật-Giáo Ngày rằm tháng tư có 3 sự kiện trọng đại lịch sử trong Phật-giáo.

ĐỌC BÀI VIẾT

Tích Đức-vua Bồ-tát Vessantara, Tiền-kiếp Của Đức-phật Gotama

Tích Đức-vua Bồ-Tát Vessantara, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama Đến kiếp gần áp chót là Đức-vua Bồ-Tát Vessantara tiền-kiếp của Đức-Phật

ĐỌC BÀI VIẾT

Rằm Tháng Tư – Đức-bồ-tát Đản-sinh

Rằm tháng tư – Đức-Bồ-tát đản-sinh Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mahāmāyādevī biết gần đến ngày đản-sinh Thái-tử, theo truyền thống, Bà

ĐỌC BÀI VIẾT

Đêm Rằm Tháng Tư – Đức-bồ-tát Trở Thành Đức-phật

Đêm rằm tháng tư – Đức-Bồ-tát trở thành Đức-Phật Sau khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha đã toàn thắng Ác-Ma-Thiên vào canh

ĐỌC BÀI VIẾT