[Khai Giảng] Lớp Vinaya 1 – Pārājika (Luật 1 – Pārājika) – Tỳ Khưu Thiện Hảo Giảng Dạy

[Khai Giảng] Lớp Vinaya 1 – Pārājika (Luật 1 – Pārājika), Pārājika (Mūla, Aṭṭhakathā & Ṭīkā) – Tỳ Khưu Thiện

ĐỌC BÀI VIẾT