TỪ ĐIỂN PĀLI TRỰC TUYẾN – ONLINE PĀLI DICTIONARYLogo 9 2

 

Các từ viết tắt trong Từ điển Pāḷi

 

a. hay adj

Adjective

Tính từ

abs.

Absolutive

Tuyệt đối

ad.

Adverb

Trạng từ

aor.

Aorist

Quá khứ bất định

cpds.

Compounds

Từ ghép, Hợp từ, Phức hợp ngữ

conj.

Conjunction

Liên từ

caus.

Causative

Động từ nguyên nhân

Deno.

Denominative verb

Động từ định danh

Des.

Desiderative verb

Động từ mong mỏi

f.

Feminine

Nữ tính

m.

Masculine

Nam tính

nt.

Neuter

Trung tính

Ger.

Gerund

Danh động từ, Bất biến quá khứ phân từ

intj.

Interjection

Thán từ

in.

Indeclinable

Bất biến từ

inf.

Infinitive

Động từ nguyên mẫu

onom.

Onomatopoetic verb

Động từ tượng thanh

pass

Passive

Bị động, thụ động

act.

Active

Năng động, chủ động

pp.

Past participle

Quá khứ phân từ

pr. p.

Present participle

Hiện tại phân từ

pt. p.

Potential participle

Khả năng phân từ

prep.

Preposition

Giới từ

pret.

Preterit/aorist verb

Động từ bất định khứ

3

Of the three genders

Thuộc 3 tính (nam, nữ, trung)

Sin.

Singular

Số ít

Pl.

Plural

Số nhiều

Der.

Derivative

Phát sinh ngữ

Nom.

Nominative case

Chủ cách

Acc.

Accusative case

Đối cách

Gen.

Genitive case

Sở hữu cách

Dat.

Dative case

Tặng cách

Inst.

Instrumental case

Công cụ/phương tiện cách

Abl.

Ablative case

Xuất xứ cách

Loc.

Locative case

Vị trí cách

Voc.

Vocative case

Hô cách

 

* Công cụ Từ điển Pāli Trực tuyến – Online Pāli Dictionary – hỗ trợ tra cứu từ Pāḷi qua nhiều ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Miến Điện, tiếng Thái… Với phiên bản từ điển Pāḷi mới này, quý vị có thể đề xuất chỉnh sửa phần giải nghĩa các từ Pāḷi, thêm ví dụ minh hoạ, hoặc dễ dàng bổ sung bộ từ mới vào từ điển Pāḷi. Quý vị hoan hỷ liên hệ với BQT theo địa chỉ email: [email protected] để đóng góp thêm ý kiến và cùng xây dựng công cụ Từ điển Pāḷi được hoàn thiện hơn, góp phần tạo duyên cho những ai hữu duyên được thuận lợi trên con đường tu học & thực hành Phật Pháp. Từ điển Pāli Trực tuyến – Phát triển và thiết kế bởi Thắng Trần & BQT Theravāda.

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app