Thông Báo Khai Giảng Khoá Học Online – Đọc Hiểu Trung Bộ Kinh Pāḷi

KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC ONLINE LỚP ĐỌC HIỂU TRUNG BỘ KINH PĀḶI (MAJJHIMA NIKĀYA) 05/01/2021 Kính bạch Quý Chư Tăng,

ĐỌC BÀI VIẾT