Ngày 11 – Áp Dụng Vipassana Vào Đời Sống & Lời Căn Dặn Của Thầy

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ MƯỜI MỘT Tiếp tục tu tập như thế nào khi khoá thiền kết thúc Tu tập

ĐỌC BÀI VIẾT

Dhammadāna – Sự Hiến Tặng Dhamma (bố Thí Pháp) – Thiền Sư S.n. Goenka

Dhammadāna – Sự hiến tặng Dhamma (Bố Thí Pháp) Thiền sư Goenka thường nói về các món quà tặng dāna

ĐỌC BÀI VIẾT