Con Đường Giải Thoát Khổ – Phần I. Hiểu Về Khổ & 3 Con Đường Giải Thoát Khổ

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức Arahán, Đức Chánh

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Ii. Con Đường Giải Thoát Khổ Hoàn Toàn – Pháp Hành Tứ Niệm Xứ

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức Arahán, Đức Chánh

ĐỌC BÀI VIẾT

Con Đường Giải Thoát Khổ – Nhận Xét Về Đoạn Kết Của Mỗi Đối Tượng Tứ Niệm Xứ

Nhận xét về đoạn kết của mỗi đối tượng Tứ Niệm Xứ Trong bài kinh Đại Niệm Xứ gồm có

ĐỌC BÀI VIẾT