Học Tiếng Pāḷi Online – Lớp Đọc Hiểu Pāḷi – Sư Thiện Hảo Giảng Dạy (BHIKKHU VĀYĀMA)

 

Học Tiếng Pāḷi Online – Lớp Đọc Hiểu Pāḷi – Sư Thiện Hảo Giảng Dạy (BHIKKHU VĀYĀMA)

 

Meeting ID82805143866
TopicCuộc họp của tôi
Meeting Status Waiting - Not started

Refresh is needed to change status.

Start TimeThursday Nov 12, 2020 04:00 PM
TimezoneAsia/Saigon
Duration60
Join via Zoom App Join
Join via Web Browser Join

Lớp Đọc Hiểu Pāḷi Do Sư Thiện Hảo (BHIKKHU VĀYĀMA) Giảng Dạy Sẽ Được Bắt Đầu Vào

35
Days
17
Hours
50
Minutes
39
Seconds

…tính năng học trực tuyến đang cập nhật, coming soon