Con Đường Giải Thoát Khổ – Phần I. Hiểu Về Khổ & 3 Con Đường Giải Thoát Khổ

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức Arahán, Đức Chánh

ĐỌC BÀI VIẾT

Mọi Thứ Đều Dạy Chúng Ta – Chương Iv – Hiểu Biết Về Khổ

89 Hiểu Biết Về Khổ Khổ là sao? Nó dính vào da và ngấm sâu vào trong thịt ta; từ

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Ii – Đại Kinh Chuyển Pháp Luân –  Sự Giải Thích Sai Lầm Về Khổ Hạnh

 SỰ GIẢI THÍCH SAI LẦM VỀ KHỔ HẠNH Có một sự giải thích sai lầm về những pháp khổ hạnh

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Iv – Đại Kinh Chuyển Pháp Luân – Định Nghĩa Chính Xác Về Khổ Đế Trong Kinh Điển Pāli – Tứ Thánh Đế

ĐỊNH NGHĨA CHÍNH XÁC VỀ KHỔ ĐẾ TRONG KINH ĐIỂN PĀLI “Idaṃ kho pana, bhikkhave, dukkhaṃ ariyasaccaṃ – jātipi dukkhā,

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Vii – Đại Kinh Chuyển Pháp Luân – Sự Thực Trí Đối Với Khổ Đế

SỰ THỰC TRÍ ĐỐI VỚI KHỔ ĐẾ Ở phần VI chúng tôi đã đề cập đến Đạo Đế (Magga Saccā).

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Vii – Đại Kinh Chuyển Pháp Luân – Phận Sự Trí Đối Với Khổ Đế

PHẬN SỰ TRÍ ĐỐI VỚI KHỔ ĐẾ ‘Taṃkho panidaṃdukkhaṃariyasaccaṃpariññeyya ’ nti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi,

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Vii – Đại Kinh Chuyển Pháp Luân – Dĩ Tác Trí Đối Với Khổ Đế

DĨ TÁC TRÍ ĐỐI VỚI KHỔ ĐẾ “Taṃ kho panidaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ pariññāta ’ nti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 3. Tứ Diệu Đế, Lý Duyên Khởi | Sư Giác Nguyên Giảng Tại Chùa Chân Lý, Virginia, Usa, 2017

Video 3. Tứ Diệu Đế, Lý Duyên Khởi | Sư Giác Nguyên giảng tại Chùa Chân Lý, Virginia, USA, 2017

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 5. Chánh Niệm Để Hiểu Về Khổ | Khóa Thiền 27 Ngày Năm 2009 – Ngài Thiền Sư U Pandita

Video 5. CHÁNH NIỆM ĐỂ HIỂU VỀ KHỔ | KHÓA THIỀN 27 NGÀY NĂM 2009 – NGÀI THIỀN SƯ U

ĐỌC BÀI VIẾT