Phần I – Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân – Đức Bồ Tát Khi Còn Ở Cung Điện

ĐỨC BỒ TÁT KHI CÒN Ở CUNG ĐIỆN – NGÀY THUYẾT KINH Phần giới thiệu này thiếu mất ngày thuyết

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần I – Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân – Sự Từ Bỏ Của Đức Bồ Tát

SỰ TỪ BỎ CỦA ĐỨC BỒ TÁT Trong lần dạo chơi thứ tư đến vườn thượng uyển, đức Bồ-tát đã

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần I – Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân – Đức Bồ Tát Cam Đoan Thêm Một Lần Nữa

ĐỨC BỒ TÁT CAM ĐOAN MỘT LẦN NỮA Lời tuyên bố của Ālāra khẳng định rằng pháp của ông, nếu

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần I – Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân – Đức Bồ Tát Đi Đến Thánh Giảudaka

ĐỨC BỒ TÁT ĐI ĐẾN THÁNH GIẢUDAKA Sau khi rời nơi đó, đức Bồ-tát tự hành một mình trong một

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần I – Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân – Đức Bồ Tát Hạnh Khổ Hạnh Trong Rừng Uruvela

ĐỨC BỒ TÁT HẠNH KHỔ HẠNH TRONG RỪNG URUVELA Sau khi rời trung tâm, Đức Bồ-tát đi lang thang khắp

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần I – Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân – Đức Bồ Tát Hành Thiền Khổ Hạnh

ĐỨC BỒ TÁT HÀNH THIỀN KHỔ HẠNH – AN TRÚ THIỀN CHẾ NGỰ HƠI THỞ Rồi ý nghĩ này khởi

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần I – Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân – Ma Vương Thuyết Phục

MA VƯƠNG THUYẾT PHỤC Trong khi Đức Bồ-tát đang nỗ lực phấn đấu và thực hành khổ hạnh để tự

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần I – Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân – Suy Luận Đúng

SUY LUẬN ĐÚNG Sau khi sống đời khổ hạnh nghiêm khắc trong sáu năm không có được một kết quả

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần I – Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân – Đức Bồ Tát Giác Ngộ

ĐỨC BỒ TÁT GIÁC NGỘ Sự ra đi của năm vị Tỳ kheo đã cho Đức Bồ Tát cơ hội

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần I – Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân – Khổ Hạnh Là Một Hình Thức Tự Hành Xác

KHỔ HẠNH LÀ MỘT HÌNH THỨC TỰ HÀNH XÁC Tuần lễ thứ năm ngài ngồi dưới bóng cây đa (Ajjapāla)

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần I – Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân – Bỏ Lỡ Đạo Quả Do Bảy Ngày

BỎ LỠ ĐẠO QUẢ DO BẢY NGÀY “Thật là một sự mất mát to lớn đối với Āḷāra của giòng

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần I – Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân – Đức Bồ Tát Gặp Đạo Sĩ Loã Thể Upaka

ĐỨC BỒ TÁT GẶP ĐẠO SĨ LOÃ THỂ UPAKA Đức Thế Tôn đi không xa khỏi Cây Bồ Đề bao

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần I – Giảng Giải Kinh Chuyển Pháp Luân – Đến Vườn Nai (isipatana)

ĐẾN VƯỜN NAI (ISIPATANA) Khi nhóm năm Tỳ-kheo (nhóm Kiều Trần Như)nhìn thấy Đức Thế Tôn từ đằng xa đang

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Ii – Đại Kinh Chuyển Pháp Luân – Sự Thỏa Mãn Nhục Dục Là Đê Tiện Và Dung Tục

SỰ THỎA MÃN NHỤC DỤC LÀ ĐÊ TIỆN VÀ DUNG TỤC Thích thú trong các dục lạc và hưởng thụ

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Ii – Đại Kinh Chuyển Pháp Luân –  Một Pháp Hành Thấp Hèn Và Tầm Thường

 MỘT PHÁP HÀNH THẤP HÈN VÀ TẦM THƯỜNG Đa số người đời là hàng phàm phu bình thường chỉ biết

ĐỌC BÀI VIẾT