Videos [khóa Thiền Vipassana 2018] 01. Cách Thức Tu Tập Cổ Xưa | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2018] 01. Cách Thức Tu Tập Cổ Xưa | Thiền Sư U Jatila   Link videos

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2018] 02. Kinh Hiri Ottappa | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2018] 02. Kinh Hiri Ottappa | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=nFQku4LezlM&

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2018] 03. Kinh Vasijata | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2018] 03. Kinh Vasijata | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ByzptKmCA8A& Link

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2018] 04. Kinh Một Khối Đau Khổ Lớn – Mahadukkha 1 | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2018] 04. Kinh Một Khối Đau Khổ Lớn – Mahadukkha 1 | Thiền Sư U Jatila

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2018] 05. Kinh Một Khối Đau Khổ Lớn (phần 2) – Mahadukkha 2 |thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2018] 05. Kinh Một Khối Đau Khổ Lớn (Phần 2) – Mahadukkha 2 |Thiền Sư U

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2018] 06. Kinh Ananda (phần 1) | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2018] 06. Kinh Ananda (Phần 1) | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên Youtube:

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2018] 07. Kinh Ananda (phần 2) | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2018] 07. Kinh Ananda (Phần 2) | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên Youtube:

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2018] 08. Kinh Ananda (phần 3) | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2018] 08. Kinh Ananda (Phần 3) | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên Youtube:

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2018] 09. Kinh Ananda (phần 4) | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2018] 09. Kinh Ananda (Phần 4) | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên Youtube:

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2018] 10. Kinh Parihana | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2018] 10. Kinh Parihana | Thiền Sư U Jatila Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Gp4acbcaYz0& Link toàn

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2018] 11. Kinh Người Bệnh – Gilana | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2018] 11. Kinh Người Bệnh – Gilana | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2018] 12. Kinh Về Nước Udakupama | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2018] 12. Kinh Về Nước Udakupama | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên Youtube:

ĐỌC BÀI VIẾT