[Đang Diễn Ra] Lớp Đọc Hiểu Dhammapada Kinh Pháp Cú Pāḷi – Tỳ Khưu Thiện Hảo Giảng Dạy

LỚP ĐỌC HIỂU DHAMMAPADA KINH PHÁP CÚ PĀḶI – TỲ KHƯU THIỆN HẢO GIẢNG DẠY (BHIKKHU VĀYĀMA) Thời gian: 19:00

ĐỌC BÀI VIẾT

Nội Dung Lớp Phận Sự Hàng Ngày Của Người Con Phật – Sư Hộ Giới Giảng Dạy

LỚP PHẬN SỰ HÀNG NGÀY CỦA NGƯỜI CON PHẬT: SÁM HỐI, QUY Y TAM BẢO, THỌ TRÌ GIỚI, NIỆM ÂN

ĐỌC BÀI VIẾT