TÁC BẠCH & TRI ÂN

Thành Kính Tri Ân

Chúng con được biết Phật Giáo Theravāda là nhờ các Bậc Thầy Tổ, các Bậc Trưởng Lão, các Thiền Sư đã dày công duy trì Pháp-học và Pháp-hành, và truyền bá Dhamma mà Đức Phật đã thuyết giảng, truyền bá phương pháp thực hành Vipassana cho đến hôm nay. Tất cả chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ các Quý Ngài với tấm lòng chân thành tôn kính và tri ân sâu sắc!

Phật Giáo Nguyên Thuỷ

Dhamma mà Bậc Giác Ngộ chỉ dạy là đề tài sâu sắc, chúng con đã cố gắng sưu tầm gom nhặt từ các nguồn tài liệu trình bày trong trang Theravada.vn này, giúp cho độc giả hiểu biết một phần cơ bản về Dhamma, về Pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng.

Hoa Sen Trắng

Tuy chúng con đã cố gắng hết sức cho được hoàn thiện, nhưng vì khả năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy nhiêu. Chúng con tin chắc rằng trang web này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chí còn có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiểu biết của chúng con. Kính mong các bậc thiện trí có tâm từ chỉ giáo, góp ý chân tình.

Chúng Con Xin Đảnh Lễ Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo
Chúng Con Xin Đảnh Lễ Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo

Xin chân thành biết ơn quý Chư Tăng Ni, quý Thiền Sư, cùng anh chị em Dhamma đã hỗ trợ thực hiện thiện pháp làm kênh tài liệu chia sẻ Dhamma này. Kính xin quý vị xem trang web này như là của chung mà mỗi người trong chúng ta ai cũng có bổn phận đóng góp, để cho trang web này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến hoá, sự an lạc cho phần đông.

Nguyện Dhamma sẽ được lan toả! Nguyện qua website này, ai đó hữu duyên sẽ tự tìm được phương pháp tu tập phù hợp cho mình, được vũng vàng, được lợi lạc trong Dhamma, được giải thoát khỏi mọi khổ đau. Nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc, được an lạc, được giải thoát!

Trong tâm từ,

Ban Quản Trị Theravada.vn