Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 5: Akusalacittaṃ Bất Thiện Tâm: 8 Tâm Tham, 2 Tâm Sân, 2 Tâm Si

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 5: Akusalacittaṃ Bất Thiện Tâm: 8 Tâm Tham, 2 Tâm Sân, 2 Tâm

ĐỌC BÀI VIẾT

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 11: Tà Kiến Cố Định (tiếp) & Nhận Xét Về 8 Tâm Tham, 2 Tâm Sân

Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 11: Tà Kiến Cố Định (Tiếp) & Nhận Xét Về 8 Tâm Tham,

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 61. Ngày 6: Năm Chướng Ngại Trên Đường Tu Tập (ham Muốn-ghét Bỏ) | Thiền Sư S.n. Goenka

Video 61. NGÀY 6: NĂM CHƯỚNG NGẠI TRÊN ĐƯỜNG TU TẬP (HAM MUỐN-GHÉT BỎ) | THIỀN SƯ S.N. GOENKA  

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 17. Làm Thế Nào Để Dập Lửa Tham, Sân Và Si? | Khóa Thiền 31 Ngày (2012-2013) – Ngài U Pandita

Video 17. LÀM THẾ NÀO ĐỂ DẬP LỬA THAM, SÂN VÀ SI? | KHÓA THIỀN 31 NGÀY (2012-2013) – NGÀI

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 14. Các Thuộc Tánh Tà Kiến Và Tâm Sân | Bài Giảng Vi Diệu Pháp – Tỳ Khưu Thiện Hảo

Video 14. CÁC THUỘC TÁNH TÀ KIẾN VÀ TÂM SÂN | BÀI GIẢNG VI DIỆU PHÁP – TỲ KHƯU THIỆN

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 16. 2 Tâm Sân | Bài Giảng Vi Diệu Pháp – Tỳ Khưu Thiện Hảo

Video 16. 2 TÂM SÂN | BÀI GIẢNG VI DIỆU PHÁP – TỲ KHƯU THIỆN HẢO     BỘ VIDEOS

ĐỌC BÀI VIẾT

Video 24. Nhân Sanh Tâm Sân | Bài Giảng Vi Diệu Pháp – Tỳ Khưu Thiện Hảo

Video 24. NHÂN SANH TÂM SÂN | BÀI GIẢNG VI DIỆU PHÁP – TỲ KHƯU THIỆN HẢO     BỘ

ĐỌC BÀI VIẾT

Video Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 5: Akusalacittaṃ Bất Thiện Tâm: 8 Tâm Tham, 2 Tâm Sân, 2 Tâm Si

Video Vi Diệu Pháp Sơ Cấp – Buổi 5: Akusalacittaṃ Bất Thiện Tâm: 8 Tâm Tham, 2 Tâm Sân, 2

ĐỌC BÀI VIẾT