PHẬT GIÁO THERAVĀDA (PHẬT GIÁO NGUYÊN THUỶ) LÀ GÌ?

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.

Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy.

 

Sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn, để giữ gìn duy trì những gì Ngài dạy cho được đầy đủ, nguyên vẹn, không để rời rạc, không cho thất lạc, chư Đại-Trưởng-lão, chư Trưởng-lão đã kết tập Tam-tạng Pāḷi và Chú-giải Pāḷi bằng tiếng Pāḷi.

Tại kỳ Kết Tập Tam-Tạng Pāḷi lần thứ nhất, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahākassapa đứng ra tổ chức kỳ kết tập Tam-tạng Pāḷi và Chú-giải Pāḷi lần thứ nhất, thời gian sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn 3 tháng 4 ngày, trong mùa an cư nhập hạ tại động Sattapaṇṇi gần thành Rājagaha xứ Māgadha.

Ảnh minh hoạ đợt kết tập Tam Tạng lần thứ nhất

Kỳ kết tập Tam-tạng Pāḷi và Chú-giải Pāḷi lần thứ nhất này gồm có 500 vị Thánh A-ra-hán có đầy đủ tứ-tuệ phân-tích, lục thông,… đặc biệt thông-thuộc Tam-tạng Pāḷi và Chú-giải Pāḷi. Ngài Đại-Trưởng-lão Mahākassapa chủ trì đại hội, đọc tuyên ngôn đoạn cuối kết luận rằng:

“……Saṃgho appaññattaṃ nappaññapeti, paññattaṃ na samucchindati, yathāpaññattesu sikkhāpadesu samādāya vattati, khamati saṃghassa, tasmā tuṇhī evametaṃ dharayāmi.”

“……Chư tỳ-khưu-Tăng! Không được phép chế-định thêm điều-giới nào mà Đức-Phật không chế-định, không được phép xoá bỏ điều-giới nào mà Đức-Phật đã chế-định. Chư tỳ-khưu Tăng cần phải giữ gìn, duy trì, thực- hành nghiêm chỉnh đúng theo các điều-giới mà Đức- Phật đã chế định. Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đều hài lòng nên làm thinh. Tôi ghi nhận sự hài lòng này của quý vị bằng trạng-thái làm thinh như vậy.”

Tất cả chư tỳ-khưu Tăng gồm có 500 bậc Thánh A-ra- hán đều đồng tâm nhất trí tuân theo lời tuyên ngôn của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahākassapa. (phần thông tin này chúng tôi có tham khảo thêm từ các cuốn sách Ngài Hộ Pháp biên soạn)

Phật Giáo Theravāda (Phật Giáo Nguyên Thuỷ) Là Gì?

Lời tuyên ngôn của Ngài Đại-Trưởng-lão chính là chữ “Vāda = Lời dạy”. “Thera = Trưởng lão”. Theravada là lời dạy của các bậc Trưởng Lão, ở đây chính là lời tuyên ngôn đó. Cho nên Phật Giáo Theravāda (Phật Giáo Nguyên Thuỷ) giữ gìn đúng theo những gì Đức Phật ban hành và chế định không sai lệch, tôn trọng và giữ y nguyên lời dạy (Dhamma) của Đức Phật.

Dhamma Bậc Giác Ngộ chỉ dạy suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào ngày Rằm tháng 4 tại Đại Cội Bồ Đề được các Bậc Trưởng Lão gìn giữ và lưu truyền. Dhamma có thể xem như phương thuốc chung chữa trị bệnh chung của nhân loại. Phương thuốc không tông phái này nhắm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát.”

Dhamma Bậc Giác Ngộ

 

Theravada.vn là trang thư viện Phật Giáo Theravāda, tổng hợp các tài liệu Dhamma Pháp bảo, tạo duyên đến ai đó hữu duyên được biết đến Dhamma mà Đức Phật Gotama đã chỉ dạy và được các Đại Trưởng Lão gìn giữ lưu truyền, biết đến phương pháp thiền Anapana & thiền Vipassana, hầu mong các vị ấy được vững vàng trên con đường giải thoát khổ, được an lạc thực sự, hoà hợp thực sự, hạnh phúc thực sự! 

Theravāda không đại diện cho bất kỳ tổ chức tôn giáo hay trung tâm thiền nào, chúng tôi cố gắng sưu tầm, tổng hợp & chia sẻ tài liệu Dhamma. Chúng tôi không kinh doanh thương mại, không kêu gọi hùn phước, chúng tôi chỉ tổng hợp và chia sẻ tài liệu Dhamma Pháp bảo. 

Trang Theravada.vn không đại diện cho tổ chức tôn giáo hoặc trung tâm nào

 

Kính xin quý vị xem soạn phẩm này như là của chung mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng có bổn phận đóng góp xây dựng, để cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến hóa, sự an lạc cho phần đông.

Do hiểu biết có hạn nên không thể tránh khỏi có những chỗ sai, chúng tôi kính cẩn đón nhận những lời đóng góp phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện trí, và kính xin quý Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc.

Imaṃ me puññabhāgaṃ sabbe sattā samaṃ paṭilabhantu. Imaṃ me puññabhāgaṃ mātāpitu-ācariya-ñāti-mittānañceva sesasabbasattānañca devatānañca ārakkhadevatānañca visesato guṇavantānañca dema, sabbepi te puññapattiṃ laddhāna “Sādhu! Sādhū’ti sukhitā hontu, dukkhā muccantu sabbadhā.

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước thiện pháp thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng sinh từ cõi địa ngục, a-su-ra, ngạ quỷ, súc sinh, nhân loại, chư thiên trong các cõi trời dục giới, chư phạm-thiên trong các cõi trời sắc giới… xin tất cả quý vị hoan hỷ nhận phần phước thiện pháp thí thanh cao này, cầu mong quý vị thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an lạc lâu dài trong khắp mọi nơi.

Idaṃ me puññaṃ nibbānassa paccayo hotu. Idaṃ me puññaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu.

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh đạo, A-ra-hán Thánh quả và Niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hoài trong ba giới bốn loài. Điều mong ước, ý nguyện của chúng con, cầu mong sớm được thành tựu như ý.

Nguyện cho tất cả được an lạc, được hạnh phúc, được giải thoát!

 

Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu. Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Nguyện cho tất cả chúng sinh được an lạc, được hạnh phúc, được giải thoát! Nguyện Phật Giáo được trường tồn!

Trong tâm từ,

Ban biên tập Theravāda

 

Chú ý: Để học Dhamma, học phương pháp thiền Anapana & thiền Vipassana một cách bài bản, tận tường và trọn vẹn hơn, quý vị nên tìm hiểu và đăng ký tham dự các chương trình đào tạo Pháp, các khoá thiền tại những trung tâm, tu viện uy tín, dưới sự chỉ dẫn từ các vị Thầy, các Bậc Thanh Văn, Bậc Thiện Trí có khả năng giảng dạy Pháp, các Thiền Sư có khả năng dạy thiền.