PHẬT GIÁO THERAVĀDA (PHẬT GIÁO NGUYÊN THUỶ) LÀ GÌ?

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.

Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy.

Lịch Sử Ra Đời Phật Giáo Theravāda

Sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn, để giữ gìn duy trì những gì Ngài dạy cho được đầy đủ, nguyên vẹn, không để rời rạc, không cho thất lạc, chư Đại Trưởng Lão, chư Trưởng Lão đã kết tập Tam Tạng Pāḷi và Chú Giải Pāḷi bằng tiếng Pāḷi.

Tại kỳ Kết Tập Tam Tạng Pāḷi lần thứ nhất, Ngài Đại Trưởng Lão Mahākassapa đứng ra tổ chức kỳ kết tập Tam Tạng Pāḷi và Chú Giải Pāḷi lần thứ nhất, thời gian sau khi Đức Phật tịch diệt Niết-bàn 3 tháng 4 ngày, trong mùa an cư nhập hạ tại động Sattapaṇṇi gần thành Rājagaha xứ Māgadha.

Theravadala gi
Ảnh minh hoạ đợt kết tập Tam Tạng lần thứ nhất

Kỳ kết tập Tam Tạng Pāḷi và Chú Giải Pāḷi lần thứ nhất này gồm có 500 vị Thánh A-ra-hán có đầy đủ tứ tuệ phân tích, lục thông,… đặc biệt thông thuộc Tam Tạng Pāḷi và Chú Giải Pāḷi. Ngài Đại Trưởng Lão Mahākassapa chủ trì đại hội, đọc tuyên ngôn đoạn cuối kết luận rằng:

“……Saṃgho appaññattaṃ nappaññapeti, paññattaṃ na samucchindati, yathāpaññattesu sikkhāpadesu samādāya vattati, khamati saṃghassa, tasmā tuṇhī evametaṃ dharayāmi.”

“……Chư Tỳ-khưu Tăng! Không được phép chế định thêm điều giới nào mà Đức Phật không chế định, không được phép xoá bỏ điều-giới nào mà Đức Phật đã chế định. Chư Tỳ-khưu Tăng cần phải giữ gìn, duy trì, thực hành nghiêm chỉnh đúng theo các điều giới mà Đức Phật đã chế định. Tất cả chư Tỳ khưu Tăng đều hài lòng nên làm thinh. Tôi ghi nhận sự hài lòng này của quý vị bằng trạng thái làm thinh như vậy.”

Tất cả chư Tỳ khưu Tăng gồm có 500 bậc Thánh A-ra-hán đều đồng tâm nhất trí tuân theo lời tuyên ngôn của Ngài Đại Trưởng Lão Mahākassapa. (trích lược từ các tài liệu do Ngài Trưởng Lão Tỳ Khưu Hộ Pháp biên soạn)

Phật Giáo Theravāda (Phật Giáo Nguyên Thuỷ) Là Gì?

Phật Giáo Theravāda hay còn được biết đến là Phật Giáo Nguyên Thủy, Phật Giáo Nam Tông, Phật Giáo Nam Truyền, Thượng Tọa Bộ,.. là truyền thống Phật Giáo mà tại đây các Đại Trưởng Lão & các Trưởng Lão cố gắng gìn giữ, duy trì Chánh Pháp nguyên thủy, một cách thuần khiết, đầy đủ và không rời rạc, mà Đức Phật Gotama đã chỉ dạy cách đây hơn 2600 năm; học, giảng dạy và tu tập thực hành Pháp dựa theo bộ Kinh Điển Tam Tạng Tipiṭaka Pāli & Chú Giải gồm Tạng Luật, Tạng Kinh, Tạng Abhidhamma (Vi Diệu Pháp) & các bộ Chú Giải của 3 Tạng này; ngoài ra còn có bộ Phụ Chú GiảiCác Tài Liệu Tham Khảo Thêm.

Lời tuyên ngôn của Ngài Đại-Trưởng-lão chính là chữ “vāda = lời dạy”, “Thera = Trưởng lão”. Theravāda là lời dạy của các bậc Trưởng Lão, ở đây chính là lời tuyên ngôn đó. Cho nên Phật Giáo Theravāda (Phật Giáo Nguyên Thuỷ) giữ gìn đúng theo những gì Đức Phật ban hành và chế định không sai lệch, tôn trọng và giữ y nguyên lời dạy (Dhamma) của Đức Phật.

Dhamma Giáo Pháp mà Bậc Giác Ngộ đã chỉ dạy suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào ngày Rằm tháng 4 tại Đại Cội Bồ Đề được các Bậc Trưởng Lão gìn giữ và lưu truyền. Dhamma có thể xem như phương thuốc chung chữa trị bệnh chung của nhân loại. Phương thuốc không tông phái này nhắm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát.

Dhamma Bậc Giác Ngộ

 

Hệ Thống Web Phật Giáo Theravāda

Trong trang Theravāda này, chúng tôi tổng hợp nhiều tài liệu Dhamma quý như bộ Tam Tạng Kinh Điển, Chú Giải, Phụ Chú Giải, Tài Liệu Khác bằng tiếng Pāli (Roman), tiếng Anh, tiếng Myanmar, tiếng Thái, tiếng Sri Lanka, tiếng Việt, tiếng Ấn Độ… (18 ngôn ngữ), hàng ngàn những tài liệu audios, videos, sách ebooks, bài Pháp liên quan đến Dhamma, Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, thiền Vipassana (thiền Quán hay thiền Tứ Niệm Xứ), thiền Định,.. và các bài Pháp thoại của các Bậc Trưởng Lão, các Thiền Sư, Chư Tăng, Ni & các tác giả uy tín thời đương đại; cập nhật thông tin những khóa thiền tại các trung tâm thiền hoặc khóa thiền online, các khóa học Pháp bảo, học Kinh điển, học tụng Kinh Pāli, khóa học ngữ pháp Pāli, các sự kiện Pháp hội, từ điển Pāli, ứng dụng Mobile, kho thông tin tiểu sử, chùa, trung tâm thiền, liên kết hữu ích, kho ảnh Phật, ảnh Chùa, ảnh Chư Tăng, cập nhật nhiều tin tức thiện Pháp mới…

Theravada.vn là trang thư viện Phật Giáo Theravāda, tổng hợp các tài liệu Dhamma Pháp bảo, tạo duyên đến ai đó hữu duyên được biết đến Dhamma mà Đức Phật Gotama đã chỉ dạy và được các Đại Trưởng Lão gìn giữ lưu truyền, biết đến phương pháp tu tập dựa theo Kinh Điển, hầu mong các vị ấy được vững vàng trên con đường giải thoát khổ, được an lạc thực sự, hoà hợp thực sự, hạnh phúc thực sự! 

Theravāda không đại diện cho bất kỳ tổ chức tôn giáo nào, chúng tôi cố gắng sưu tầm, tổng hợp & chia sẻ tài liệu Dhamma và không phát triển kênh với mục đích kinh doanh thương mại.

Phat Giao Theravada 1200

Kính xin quý vị xem soạn phẩm này như là của chung mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng có bổn phận đóng góp xây dựng, để cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến hóa, sự an lạc cho phần đông.

Do hiểu biết có hạn nên không thể tránh khỏi có những chỗ sai, chúng tôi kính cẩn đón nhận những lời đóng góp phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện trí, và kính xin quý Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc.

Imaṃ me puññabhāgaṃ sabbe sattā samaṃ paṭilabhantu. Imaṃ me puññabhāgaṃ mātāpitu-ācariya-ñāti-mittānañceva sesasabbasattānañca devatānañca ārakkhadevatānañca visesato guṇavantānañca dema, sabbepi te puññapattiṃ laddhāna “Sādhu! Sādhū’ti sukhitā hontu, dukkhā muccantu sabbadhā.

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước thiện pháp thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng sinh từ cõi địa ngục, a-su-ra, ngạ quỷ, súc sinh, nhân loại, chư thiên trong các cõi trời dục giới, chư phạm-thiên trong các cõi trời sắc giới… xin tất cả quý vị hoan hỷ nhận phần phước thiện pháp thí thanh cao này, cầu mong quý vị thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an lạc lâu dài trong khắp mọi nơi.

Idaṃ me puññaṃ nibbānassa paccayo hotu. Idaṃ me puññaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu.

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh đạo, A-ra-hán Thánh quả và Niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hoài trong ba giới bốn loài. Điều mong ước, ý nguyện của chúng con, cầu mong sớm được thành tựu như ý.

Nguyện cho tất cả được an lạc, được hạnh phúc, được giải thoát!

Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu. Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Nguyện tất cả chúng sinh được an lạc, được hạnh phúc, được giải thoát khỏi khổ đau! Nguyện Phật-giáo trường tồn!

Trong tâm từ,

Ban biên tập Theravāda

 

Chú ý: Để học Dhamma, học phương pháp thiền định Anapana, thiền Tâm Từ Metta hay thiền tuệ Vipassana một cách bài bản, tận tường và trọn vẹn hơn, quý vị nên tìm hiểu và đăng ký tham dự các chương trình đào tạo Pháp, các khoá thiền tại những trung tâm thiền, những tu viện uy tín, dưới sự chỉ dẫn từ các vị Thầy, các Bậc Thanh Văn, Bậc Thiện Trí có khả năng giảng dạy Pháp, các Thiền Sư có khả năng dạy thiền. Mọi góp ý xin quý vị gửi về [email protected]. Xin thành kính tri ân!