Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 1. Cách Hành Thiền | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 1. Cách Hành Thiền | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5ToTUSCrmsc&

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 2. Những Câu Hỏi Thật Hay | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 2. Những Câu Hỏi Thật Hay | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 3. Kinh Ahara (phần 1) | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 3. Kinh Ahara (Phần 1) | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên Youtube:

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 4. Kinh Ahara (phần 2) | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 4. Kinh Ahara (Phần 2) | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên Youtube:

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 5. Kinh Ahara (phần 3) | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 5. Kinh Ahara (Phần 3) | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên Youtube:

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 6. Kinh Ahara (phần 4) | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 6. Kinh Ahara (Phần 4) | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên Youtube:

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 7. Kinh Ahara (phần 5) | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 7. Kinh Ahara (Phần 5) | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên Youtube:

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 8. Kinh Ahara (phần 6) | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 8. Kinh Ahara (Phần 6) | Thiền Sư U Jatila     Link videos trên

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 9. Cách Thức Hành Thiền Tiến Bộ, Kinh Nghiệm Của Ts | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 9. Cách Thức Hành Thiền Tiến Bộ, Kinh Nghiệm Của TS | Thiền Sư U

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 10. Kinh Niết Bàn | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 10. Kinh Niết Bàn | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xP6gN5E0eqI&

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 11. Bốn Điều Tham Chiếu | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 11. Bốn Điều Tham Chiếu | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên Youtube:

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 12. Kinh Loại Trừ Thù Hận | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 12. Kinh Loại Trừ Thù Hận | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 13. Mười Ba-la-mật | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 13. Mười Ba-La-Mật | Thiền Sư U Jatila   Link videos trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Y7s1PeawWHg& Link

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 14. Vì Sao Thiền Sinh Tiến Bộ? | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 14. Vì Sao Thiền Sinh Tiến Bộ? | Thiền Sư U Jatila   Link videos

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 15. Bài Kinh Thứ 2 Cho Ngài Anuruddha | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 15. Bài Kinh Thứ 2 Cho Ngài Anuruddha | Thiền Sư U Jatila   Link

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos [khóa Thiền Vipassana 2017] 16. Bài Kinh Thứ 2 Về Mười Sức Mạnh | Thiền Sư U Jatila

Videos [Khóa Thiền Vipassana 2017] 16. Bài Kinh Thứ 2 Về Mười Sức Mạnh | Thiền Sư U Jatila  

ĐỌC BÀI VIẾT