Ledi Sayadaw | Tiểu Sử Đại Trưởng Lão Thiền Sư Ledi Sayadaw

Mahāthera Ledi Sayadaw (1846-1923), Miến Điện. Aggamahāpandita, D.Litt. Đại Trưởng Lão Thiền Sư Ledi Sayadaw, bậc Đại Hiền trí (Aggamahāpandita)

ĐỌC BÀI VIẾT

Ajahn Chah | Tiểu Sử Ngài Thiền Sư Ajahn Chah (1918 – 1992)

Tiểu Sử Ngài Thiền Sư Ajahn Chah Bài viết trích trong cuốn “Những Thiền Sư Đương Đại” tác giả: Jack

ĐỌC BÀI VIẾT

U Ba Khin | Tiểu Sử Ngài Thiền Sư Sayagyi U Ba Khin (1899 – 1971)

TIỂU SỬ NGÀI THIỀN SƯ SAYAGYI U BA KHIN (1899 – 1971) “Dhamma đoạn diệt khổ đau và mang lại

ĐỌC BÀI VIẾT

Achahn Buddhadasa | Tiểu Sử Ngài Thiền Sư Achahn Buddhadasa

Thiền sư Achahn Buddhadasa (27/5/1906 – 25/5/1993) Có lẽ ngài Achahn Buddhadàsa là một vị pháp sư nổi tiếng tại

ĐỌC BÀI VIẾT

Achaan Naeb | Tiểu Sử Nữ Thiền Sư Achaan Naeb

Thiền Sư Achaan Naeb Thiền sư Achaan Naeb là con một vị tỉnh trưởng ở Thái Lan trong một tỉnh

ĐỌC BÀI VIẾT

Mogok Sayadaw | Tiểu Sử Ngài Thiền Sư Mogok Sayadaw

Thiền sư Mogok Sayadaw Thiền sư Mogok Sayadaw đi theo bước chân của ngài Ledi Sayadaw, một vị thiền sư

ĐỌC BÀI VIẾT

S.n. Goenka | Tiểu Sử Ngài Thiền Sư S.n. Goenka

Satya Narayan Goenka thường được gọi tắt là S.N. Goenka. Ông sinh ngày 30 tháng 1 năm 1924 và mất ngày 29 tháng 9 năm 2013. Ông

ĐỌC BÀI VIẾT