LIÊN HỆ

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác.

logo theravada

Phật Giáo là đề tài sâu sắc, chúng con đã cố gắng sưu tầm gom nhặt từ các nguồn tài liệu trình bày trong trang Theravada.vn này và hệ thống tài liệu Theravāda.

Tuy chúng con đã cố gắng hết sức cho được hoàn thiện, nhưng vì khả năng có hạn, nên chắc rằng trang web và hệ thống này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chí còn có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiểu biết của chúng con. Kính mong các bậc thiện trí có tâm từ chỉ giáo, góp ý chân tình.

Mọi đóng góp xin quý vị gửi đến Ban Biên Tập theo địa chỉ email [email protected]

Nguyện Dhamma được lan toả! Nguyện nhiều người được lợi lạc trong Dhamma! Nguyện tất cả chúng sinh được hạnh phúc, được an vui, được giải thoát khỏi khổ đau!

Trong tâm từ,

Ban biên tập Theravāda

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app