Videos 1. Kinh Triền Cái | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2016

Videos 1. Kinh Triền Cái | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2016   Kinh Triền Cái  Ngài

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 2. Kinh Ngày & Đêm | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2016

Videos 2. Kinh Ngày & Đêm | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2016     KINH NGÀY

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 3. Kinh Gopaka Moggallana (1) | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2016

Videos 3. Kinh Gopaka Moggallana (1) | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2016     Kinh Ganaka

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 4. Kinh Gopaka Moggallana (2) | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2016

Videos 4. Kinh Gopaka Moggallana (2) | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2016     Kinh Gopaka

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 5. Kinh Sakkhibhabba | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2016

Videos 5. Kinh Sakkhibhabba | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2016     KINH SAKKHIBHABBA Hôm nay

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 6. Kinh Samanasañña | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2016

Videos 6. Kinh Samanasañña | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2016     KINH SAMANASANNA   Hôm

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 7. Kinh Sacitta | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2016

Videos 7. Kinh Sacitta | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2016     KINH SACITTA Hôm nay

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 8. Kinh Pathama – Samaya | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2016

Videos 8. Kinh Pathama – Samaya | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2016     KINH PATHAMA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 9. Mục Đích Của Tu Tập – Lợi Ích Hành Thiền Vipassana | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2016

Videos 9. Mục Đích Của Tu Tập – Lợi Ích Hành Thiền Vipassana | Thiền Sư U Jatila – Khóa

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 10. Kinh Bhikkhu | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2016

Videos 10. Kinh Bhikkhu | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2016     Kinh Bhikkhu Hôm nay

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 11. Kinh Baraca | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2016

Videos 11. Kinh Baraca | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2016     Kinh Baraca  Zatila 2016

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Kinh Kunkali | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2016

Videos 12. Kinh Kunkali | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2016     KINH KUNKALI Trước khi

ĐỌC BÀI VIẾT