Faq: Có Nên Thiền Vipassana Để Chữa Bệnh, Hoặc Tu Tập Theo Tôn Giáo Riêng Khi Tham Dự Khoá Thiền?

Câu hỏi: Thầy nói rằng chúng ta không nên tới với Vipassana để chữa bệnh. Tuy nhiên, chúng con thấy nhiều người

ĐỌC BÀI VIẾT