Lan Toả Phật Pháp

Sabbadānaṃ dhammadānaṃ jināti.
Sự bố thí Pháp vượt trên tất cả các sự bố thí.

“Caratha bhikkhave cārikaṃ bahujana-hitāya bahujana-sukhāya, lokānukampāya, atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ. Mā ekena dve āgamittha. Desetha bhikkhave Dhammaṃ ādikalyāṇaṃ, majjhekalyāṇaṃ, pariyosānakalyāṇaṃ sātthaṃ sabyañjanaṃ. Kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ pakāsetha. Santi sattā apparajakkhajātikā asavanatā Dhammassa parihāyanti. Bhavissanti Dhammassa aññātāro.”

“Hãy lên đường, hỡi các tỳ khưu! Vì lợi ích và hạnh phúc của nhiều người, san sẻ tâm từ cho thế giới, vì sự tốt lành, sự lợi ích và hạnh phúc của chư thiên và nhân loại. Hai người không đi chung, mỗi người hãy đi 1 hướng. Hãy truyền dạy Dhamma, hỡi các tỳ khưu, truyền dạy Giáo Pháp, đem lợi ích ở lúc đầu, lúc giữa và lúc cuối – cả về tinh thần và ý nghĩa. Làm cho Cuộc sống Cao quý được biết đến, hoàn toàn đầy đủ (không yêu cầu cho thêm) và tinh khiết (không yêu cầu loại bỏ). Có những người chỉ bị một chút bụi nhỏ trong mắt, họ có thể sẽ bị lạc đường, trừ khi họ nghe thấy Dhamma. Những người như vậy sẽ hiểu được sự thật.” –trích Dutiyā Mārapāsa Sutta, Saṃyutta Nikāya, IV (I) .5

Với những lời truyền cảm hứng này, Đức Phật đã khích lệ 60 đệ tử đầu tiên, những người đã giải thoát hoàn toàn (arahant), đi tới những nơi khác nhau, với lòng từ bi yêu thương, để dạy Vipassana vì lợi ích của nhiều người, vì an lạc của nhiều người. Chính Đức Phật từ bi đã đưa Dhamma đến khắp miền bắc Ấn Độ, thu hút số đông người dân.

 

Updating…