ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT – CHƯƠNG II: ĐẠI MỤC KIỀN LIÊN (II)

Phần II -ooOoo- Thời niên thiếu Trong một ngôi làng nhỏ, gần thủ đô vương quốc Ma Kiệt Ðà (Magadha,

ĐỌC BÀI VIẾT

ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT – CHƯƠNG II: ĐẠI MỤC KIỀN LIÊN (III)

Phần III -ooOoo- Tinh tấn theo lời Phật dạy Bây giờ đôi bạn Upatissa và Kolita Moggallàna đã dẫn đầu

ĐỌC BÀI VIẾT