20. Vīsatimo paricchedo

Maggāmaggañāṇadassanavisuddhiniddesavaṇṇanā

1264.Paccuppannassa dhammassāti paccuppannassa nāmarūpadhammassa.

1266-8.Uppajjato uppajjantassa nāmarūpadhammassa rāsito nicayato āgamanañca natthi. Disāgamananti disāya gamanaṃ . Niruddhassāpi nāmarūpadhammassa ekasmiṃ ṭhāne nicayoti ca natthi.

1270-1. Avijjāsamudayā rūpasamudayo, avijjānirodhā rūpanirodho. Taṇhāsamudayā rūpasamudayo, taṇhānirodhā rūpanirodho. Kammasamudayā rūpasamudayo, kammanirodhā rūpanirodho. Āhāranirodhā rūpanirodho. Dhammeti saṅkhāradhamme.

1280.Sampattapaṭivedhassāti sampattalokuttarasaṅkhātamaggaphalassa sotāpannādipuggalassa. Vippaṭipannassāti paṭipattiyaṃ appaṭipannassa, viruddhavasena paṭipannassa vā.

1286.Kāyacittānīti kāyāti vedanāsaññāsaṅkhārā. Cittanti viññāṇaṃ.

1290.Yato yato paccayādito. Yaṃ amataṃ nibbānaṃ vijānataṃ vijānantānaṃ pītipāmojjaṃ, tehi labhitabbaṃ amataṃ, amataṃ viya pītipāmojjaṃ vā.

1293.Appatteti attani maggaphalasmiṃ appatte. Pattasaññīti maggaphale ahaṃ patto asmi iti saññito hoti.

1297.Sāravedinoti sārajānanasīlā. Tanti taṃ maggāmaggañāṇadassanaṃ. Idaṃ ñāṇaṃ maggāmaggañāṇadassanantimaggāmaggañāṇadassanaṃ nāma.

Iti abhidhammāvatāraṭīkāya

Maggāmaggañāṇadassanavisuddhiniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

Vīsatimo paricchedo.

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

* Source Tipitaka.org - Based on the Chaṭṭha Saṅgāyana CD published by the Vipassana Research Institute

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app