Học Pali Qua Kinh Tụng – Buddhakhamāpana= Sám Hối Phật Bảo

Học Pali Qua Kinh Tụng – Buddhakhamāpana= Sám Hối Phật Bảo: Tìm hiểu về ngôn ngữ Pali và cách học thông qua việc đọc kinh tụng Buddhakhamāpana, giúp bạn hiểu sâu hơn về sám hối và nhận lãnh phật bảo.

ĐỌC BÀI VIẾT

Sự Tích Phật Lực Thứ Nhì – Ðức Phật Cảm Thắng Dạ Xoa Ālavaka

Đọc ngay sự tích Phật Lực Thứ Nhì – Ðức Phật Cảm Thắng Dạ Xoa Ālavaka và khám phá những điều kỳ diệu trong câu chuyện này.

ĐỌC BÀI VIẾT

Bỏ Dác Tìm Ròng – Ngài Trưởng Lão Nandamālābhivaṃsa Thuyết – Sư Hộ Giới Dịch Việt

Bỏ Dác Tìm Ròng – Ngài Trưởng Lão Nandamālābhivaṃsa Thuyết – Sư Hộ Giới Dịch Việt: Tìm hiểu về cuộc đời và giảng dạy của Ngài Trưởng Lão Nandamālābhivaṃsa thông qua bộ sách “Bỏ Dác Tìm Ròng”. Sư Hộ Giới đã dịch và giới thiệu tác phẩm này đến độc giả Việt Nam.

ĐỌC BÀI VIẾT

Điều Phục Tâm – Thiền Sư Ajahn Chah

Điều Phục Tâm – Thiền Sư Ajahn Chah: Tìm hiểu về cuộc đời và công đức của một trong những Thiền Sư nổi tiếng nhất Thái Lan, Ajahn Chah. Khám phá những bài giảng và lời khuyên vô cùng giá trị về việc làm sạch tâm hồn và đạt được sự an lạc trong cuộc sống.

ĐỌC BÀI VIẾT

Kinh Tụng Buổi Sáng Tại Cội Bồ Đề Thiền Viện Viên Không Cùng Ngài Hộ Pháp

Khám phá kinh tụng buổi sáng tại Cội Bồ Đề Thiền Viện Viên Không cùng ngài Hộ Pháp. Trải nghiệm hành trình tâm linh độc đáo và tìm hiểu về lịch sử và ý nghĩa của nơi này.

ĐỌC BÀI VIẾT

Ngài Tam Tạng 10 Thuyết: 2 Nghiệp Lực 1 Kiếp Sống – Khẩu Nghiệp, Ý Nghiệp & Cách Hành Thiền

2 Nghiệp Lực, 1 Kiếp Sống: Khẩu Nghiệp, Ý Nghiệp & Hướng Dẫn Hành Thiền Ānāpāna, Thiền Tứ Đại, Thiền

ĐỌC BÀI VIẾT

Ngài Tam Tạng 10 Thuyết: 2 Nghiệp Lực, 1 Kiếp Sống – Thân Nghiệp – Sư Thiện Đức Dịch Việt

Chuỗi Pháp Bảo Ngài Tam Tạng 10 Thuyết: 2 Nghiệp Lực, 1 Kiếp Sống – Thân Nghiệp, Sư Thiện Đức

ĐỌC BÀI VIẾT

Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng 10: Pháp Xuất Thế Gian & Ý Nghĩa Tự Làm Hòn Đảo Cho Chính Mình?

Ngài Tam Tạng 10 Thuyết Pháp | Diệu Năng Của Pháp – Pháp Xuất Thế Gian & Ý Nghĩa Tự Mình

ĐỌC BÀI VIẾT

Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng 10 | Diệu Năng Của Thiện Pháp Thế Gian Phần Garudhamma (Trọng Pháp)

Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng 10 Thuyết Pháp | Diệu Năng Của Thiện Pháp Thế Gian Phần Garudhamma –

ĐỌC BÀI VIẾT