BÀI KINH THỨ 3: DHAMMADĀYĀDASUTTAṂ – KINH THỪA TỰ PHÁP – SƯ THIỆN HẢO GIẢNG DẠY

BÀI KINH THỨ 3 DHAMMADĀYĀDASUTTAṂ (MN3) (Lớp “Đọc Hiểu Trung Bộ Kinh Pāḷi (Majjhima Nikāya)” Do Tỳ Khưu Thiện Hảo Giảng

ĐỌC BÀI VIẾT