Micchādiṭṭhi: Tà-kiến – Sakkāyadiṭṭhi: Tà-kiến Chấp Ngã Trong Ngũ-uẩn

Micchādiṭṭhi: Tà-kiến Thật ra, trong phần puññakriyāvatthu không có đề cập đến micchādiṭṭhi: tà-kiến. Để biết tính chất khác biệt

ĐỌC BÀI VIẾT

Giàu Sang Và Hạnh Phúc Là Quan Trọng & Mọi Người Đều Thích Các Pháp Tốt

GIÀU SANG VÀ HẠNH PHÚC LÀ QUAN TRỌNG Cặp thứ tư là giàu sang và nghèo khổ. Trong cặp này,

ĐỌC BÀI VIẾT

Thoát Khỏi Khổ Và Cách Tốt Nhất Để Giũ Sạch Lo Lắng, Được Danh Và Mất Danh 

THOÁT KHỎI KHỔ “Người nào diệt trừ được hỷ ưu như vậy sẽ thoát khỏi sanh, già, và chết,” Đức

ĐỌC BÀI VIẾT

Kinh Vô Ngã Tướng – Chương Vii – Mười Một Phương Thức Phân Tách Ngũ Uẩn

MƯỜI MỘT PHƯƠNG THỨC PHÂN TÁCH NGŨ UẨN -ooOoo- Yā kāci vedanā, atītānāgatapaccuppannā ajjhattā vā bahiddhā vā oḷārikā vā sukhumā

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Iii – Đại Kinh Chuyển Pháp Luân – Chánh Ngữ Đạo

CHÁNH NGỮ ĐẠO Này các Tỷ kheo thế nào là Chánh ngữ? Đó là không nói dối, không nói hai

ĐỌC BÀI VIẾT

Phần Iv – Đại Kinh Chuyển Pháp Luân – Năm Thủ Uẩn Vào Lúc Ngửi

NĂM THỦ UẨN VÀO LÚC NGỬI Vào lúc ngửi, rõ ràng phải có mũi, có mùi và thức biết mùi.

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 6 – Những Tích Liên Quan Đến Mỗi Giới – Tích Người Phạm Điều-giới Sát-sinh

Những Tích Liên Quan Đến Mỗi Giới * Tích Người Phạm Điều-Giới Sát-Sinh Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama còn hiện hữu

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 6 – Những Tích Liên Quan Đến Mỗi Giới – Tích Người Phạm Điều-giới Trộm-cắp

* Tích Người Phạm Điều-Giới Trộm-Cắp Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại cung điện của Đức- vua Bimbisāra trong kinh-thành

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 6 – Những Tích Liên Quan Đến Mỗi Giới – Tích Của Người Phạm Điều-giới Tà-dâm

* Tích Của Người Phạm Điều-Giới Tà-Dâm Người phạm điều-giới tà-dâm là người có quan hệ tình dục bất chính

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 6 – Những Tích Liên Quan Đến Mỗi Giới – Tích Người Phạm Điều-giới Nói-dối

* Tích Người Phạm Điều-Giới Nói-Dối Người phạm điều-giới nói-dối là người nói lời lừa dối, trái với sự thật,

ĐỌC BÀI VIẾT