Mọi Thứ Đều Dạy Chúng Ta – Chương Iii – Chùa Vô Minh

88 Chùa Vô Minh Ở hay đi không quan trọng, sự suy nghĩ của chúng ta mới là quan trọng.

ĐỌC BÀI VIẾT

Mọi Thứ Đều Dạy Chúng Ta – Chương Iv – Hiểu Biết Về Khổ

89 Hiểu Biết Về Khổ Khổ là sao? Nó dính vào da và ngấm sâu vào trong thịt ta; từ

ĐỌC BÀI VIẾT

Mọi Thứ Đều Dạy Chúng Ta – Chương V – Tu Tập Tận Tâm

90 Tu Tập Tận Tâm Trong mọi nhà và mọi cộng đồng, dù chúng ta đang sống ở nông thôn,

ĐỌC BÀI VIẾT

Mọi Thứ Đều Dạy Chúng Ta – Chương Vii – Giáo Pháp Đi Đến Trời Tây

92 Giáo Pháp Đi Đến Trời Tây Hỏi: Một người kể cho thầy Ajahn Chah rằng mình có người bạn

ĐỌC BÀI VIẾT

Mọi Thứ Đều Dạy Chúng Ta – Chương Viii – Lắng Nghe Trên Cả Ngôn Từ

93 Lắng Nghe Trên Cả Ngôn Từ Thực ra, những lời dạy của Phật đều có lẽ có lý. Những

ĐỌC BÀI VIẾT