Giới-định-tuệ & Những Thuật Ngữ Pàli Đã Được Dùng Trong Những Pháp Thoại

PÀLI TERMS USED IN THE DISCOURSES – NHỮNG THUẬT NGỮ PÀLI ĐÃ ĐƯỢC DÙNG TRONG NHỮNG PHÁP THOẠI To understand the

ĐỌC BÀI VIẾT