Chương 16 – Hai Đạo Sĩ Upatissa Và Kolita Đến Dưới Chân Đức Phật Toàn Giác

CHƯƠNG 16 HAI ĐẠO SĨ UPATISSA VÀ KOLITA ĐẾN DƯỚI CHÂN ĐỨC PHẬT TOÀN GIÁC   (Nghe tin Đức Phật

ĐỌC BÀI VIẾT

Ba Thắng Thời Thuyết Pháp Của Đức Phật (dhammābhisamaya)

Ba thắng thời thuyết pháp của Đức Phật (Dhammābhisamaya) Như đã mô tả ở trước (trong cuốn I), trong Chương

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 16 – Hai Đạo Sĩ Upatissa Và Kolita Đến Dưới Ch N Đức Phật Toàn Giác (2)

(11)  Manuññabhūta ca mahī somantā virājamānā haritāva saddalā supupphirukkhā molinivalañkata samayo Mahāvīra aṅgīrasānaṃ. Bạch Đức Thế Tôn, Đấng Đại Hùng,

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 16 – Hai Đạo Sĩ Upatissa Và Kolita Đến Dưới Ch N Đức Phật Toàn Giác (3)

(41)  Vissuddhamabbhaṁ gaganaṁ surammaṁ maṇimayehi samalaṅkatāva disā ca sabbā atirocayanti samayo Mahāvīra aṅgīrasānaṃ. Bạch Đức Thế Tôn, Đấng Đại Hùng,

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 17 – Chuyến Đi Của Đức Phật Đến Kapilavatthu

CHƯƠNG 17 CHUYẾN ĐI CỦA ĐỨC PHẬT ĐẾN KAPILAVATTHU   Đức Phật rời khỏi tịnh xá Veḷuvana ở Rājagaha để

ĐỌC BÀI VIẾT

Phụ Lục Của Chương 17 – Bài Giải Thích Liên Quan Đến Gotama Buddhavaṃsa

PHỤ LỤC CỦA CHƯƠNG 17 Bài giải thích liên quan đến Gotama Buddhavaṃsa   Như vậy, chúng tôi đã mô

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 18 – Những Cơn Mưa ‘lá Sen’ Rơi Xuống Hội Chúng Hoàng Gia

CHƯƠNG 18 NHỮNG CƠN MƯA ‘LÁ SEN’ RƠI XUỐNG HỘI CHÚNG HOÀNG GIA   Đức Phật đi xuống khỏi con đường

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 18 – Những Cơn Mưa ‘lá Sen’ Rơi Xuống Hội Chúng Hoàng Gia – Đức Phật Kể Lại Truyện Bổn Sanh Candakinnari

Đức Phật kể lại truyện Bổn sanh Candakinnari Khi lễ cúng dường vật thực đã kết thúc, tất cả triều

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 19 – Một Ngàn Vị Hoàng Tử Thích Ca Thọ Phép Xuất Gia Từ Đức Thế Tôn

CHƯƠNG 19 MỘT NGÀN VỊ HOÀNG TỬ THÍCH CA THỌ PHÉP XUẤT GIA TỪ ĐỨC THẾ TÔN   Sau khi

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 20 – Sự Chứng Đắc Khác Nhau Của Sáu Vị Hoàng Tử

CHƯƠNG 20 SỰ CHỨNG ĐẮC KHÁC NHAU CỦA SÁU VỊ HOÀNG TỬ   Như đã giải thích ở trước, Đức

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 20 – Sự Chứng Đắc Khác Nhau Của Sáu Vị Hoàng Tử – Câu Chuyện Về Trưởng Giả Anāthapiṇḍika (cấp-cô-độc)

Câu chuyện về Trưởng giả Anāthapiṇḍika (Cấp-cô-độc) Đức Phật cho phép các vị tỳ khưu được thọ dụng tịnh xá

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 20 – Sự Chứng Đắc Khác Nhau Của Sáu Vị Hoàng Tử – Năm Câu Kệ Đức Phật Tán Dương Sự Dâng Cúng Tịnh Xá

Năm câu kệ Đức Phật tán dương sự dâng cúng tịnh xá Sau khi chính thức thọ lãnh Jetavana tịnh

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 21 – Câu Chuyện Về Sumana, Người Bán Hoa Của Thành Rājagaha

CHƯƠNG 21 CÂU CHUYỆN VỀ SUMANA, NGƯỜI BÁN HOA CỦA THÀNH RĀJAGAHA   Đức Phật thuyết pháp bắt đầu bằng những

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương 21 – Câu Chuyện Về Đạo Sĩ Lõa Thể Jambuka

Câu chuyện về Đạo sĩ Lõa thể Jambuka Bài pháp này bắt đầu bằng những từ “Mase mase kusaggena”do Đức

ĐỌC BÀI VIẾT