Thông Báo Khai Giảng Khoá Học Online – Đọc Hiểu Trung Bộ Kinh Pāḷi

KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC ONLINE LỚP ĐỌC HIỂU TRUNG BỘ KINH PĀḶI (MAJJHIMA NIKĀYA) 05/01/2021 Kính bạch Quý Chư Tăng,

ĐỌC BÀI VIẾT

Chương Trình Dâng Y Kathina & Thuyết Pháp Tại Thiền Viện Tipiṭaka Sunlungu Vipassanā 14/11/2021

Thông Báo Chương Trình Dâng Y & Thuyết Pháp Tại Thiền Viện Tipiṭaka Sunlungu Vipassanā 14/11/2021 Đại lễ Dâng Y

ĐỌC BÀI VIẾT