Audios Những Vị Thiền Sư Đương Thời – Jack Kornfield (tỳ Khưu Thiện Minh Dịch Việt)

Audios Những Vị Thiền Sư Đương Thời – Jack Kornfield (Tỳ Khưu Thiện Minh dịch Việt): …5. Thiền Sư-Achaan-Chaa 6.

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos Bhaddanta Tipiṭakadhara Sayadaw Talked Dhamma In Hanoi

Videos Bhaddanta Tipiṭakadhara Sayadaw talked Dhamma in Hanoi     BỘ VIDEOS NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG 10 DẠY

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos Bhante Kusalagunna Hướng Dẫn Thiền 0609

Videos BHANTE KUSALAGUNNA HƯỚNG DẪN THIỀN 0609     BỘ VIDEOS NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG 10 DẠY THIỀN

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos Ngài Tam Tạng X Đặt Tên Và Chúc Phúc Cho Bé Huệ Hạnh

Videos Ngài Tam Tạng X đặt tên và chúc phúc cho bé Huệ Hạnh     BỘ VIDEOS NGÀI ĐẠI

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos Sayadaw Tipiṭaka 10 In Hanoi 22august18 P1

Videos Sayadaw Tipiṭaka 10 in Hanoi 22August18 p1     BỘ VIDEOS NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG 10 DẠY

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos Sayadaw Tipiṭaka 10 In Hanoi 22august18 P2

Videos Sayadaw Tipiṭaka 10 in Hanoi 22August18 p2     BỘ VIDEOS NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG 10 DẠY

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos Sayadaw Tipiṭaka 10 In Hanoi 22august18 P3

Videos Sayadaw Tipiṭaka 10 in Hanoi 22August18 p3     BỘ VIDEOS NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG 10 DẠY

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos Sayadaw Tipiṭaka 10 In Hanoi 22august18 Pm2

Videos Sayadaw Tipiṭaka 10 in Hanoi 22August18 Pm2     BỘ VIDEOS NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG 10 DẠY

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos Sayadaw Tipiṭaka 10 In Hanoi 22august18 Pm3

Videos Sayadaw Tipiṭaka 10 in Hanoi 22August18 Pm3     BỘ VIDEOS NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG 10 DẠY

ĐỌC BÀI VIẾT