Thiền Anapana Là Gì? Hướng Dẫn Thiền Cho Người Mới – Thiền Sư S.n. Goenka

Thiền Anapana Quan Sát Hơi Thở Là Gì? इदं पुरे चित्तमचारि चारिकं, येनिच्छकं यत्थकामं यथासुखं। तदज्‍जहं निग्गहेस्सामि योनिसो, हत्थिप्पभिन्‍नं विय अङ्कुसग्गहो॥

ĐỌC BÀI VIẾT

Lễ Dâng Y Kathina Là Gì & Ý Nghĩa Dâng Y Kathina – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức A-ra-hán, Đức Chánh Đẳng

ĐỌC BÀI VIẾT

Lễ Dâng Y Kathina – Kathina Nghĩa Là Gì? Dâng Y Thường & Dâng Y Kathina?

Kathina nghĩa là gì? Danh từ kathina có nhiều nghĩa, trong bộ Vimativinodanīṭīkā, bộ Vajirabuddhiṭīka định nghĩa rằng: “Kathinan’ti pañcānisaṃse

ĐỌC BÀI VIẾT

Tìm Hiểu Phước Bố Thí – Phước Thiện Là Gì? (puññakusala)

PHƯỚC THIỆN (PUÑÑAKUSALA) Trong tam giới, con người nói riêng, tất cả chúng sinh nói chung, thân tâm được an

ĐỌC BÀI VIẾT

Mọi Sự Đến Rồi Đi – Phần V: Một Số Điểm Trong Thiền Tập – Đó Là Gì Vậy?

Đó Là Gì Vậy?     Sự thiền của Ajahn Chah. Thiền sư Ajahn Chah có một cách tiếp cận trực

ĐỌC BÀI VIẾT