Ngày Rằm Tháng Tư Trong Phật Giáo – Tỳ Khưu Hộ Pháp

NGÀY RẰM THÁNG TƯ TRONG PHẬT GIÁO  Soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita) Lời Nói Đầu Nhân dịp đêm rằm

ĐỌC BÀI VIẾT

Ngày Rằm Tháng Tư Trong Phật Giáo – Đức Bồ Tát Tiền Kiếp Của Đức Phật Gotama

Ngày Rằm Tháng Tư Trong Phật-Giáo Ngày rằm tháng tư có 3 sự kiện trọng đại lịch sử trong Phật-giáo.

ĐỌC BÀI VIẾT

Rằm Tháng Tư – Đức-bồ-tát Đản-sinh

Rằm tháng tư – Đức-Bồ-tát đản-sinh Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mahāmāyādevī biết gần đến ngày đản-sinh Thái-tử, theo truyền thống, Bà

ĐỌC BÀI VIẾT

Đêm Rằm Tháng Tư – Đức-bồ-tát Trở Thành Đức-phật

Đêm rằm tháng tư – Đức-Bồ-tát trở thành Đức-Phật Sau khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha đã toàn thắng Ác-Ma-Thiên vào canh

ĐỌC BÀI VIẾT

Ngày Lịch Sử Trọng Đại Trong Phật-giáo & Phận Sự Của Đức Phật

Ngày lịch sử trọng đại trong Phật-Giáo Trong Phật-giáo, có những ngày lễ lịch sử trọng đại đáng ghi nhớ:

ĐỌC BÀI VIẾT

Rằm Tháng Tư – Đức-phật Tịch Diệt Niết-bàn Tại Kusinārā 

Rằm tháng tư – Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn  Vào buổi chiều ngày rằm tháng tư, Đức-Phật ngự đến khu rừng

ĐỌC BÀI VIẾT

Lễ Dâng Y Kathina – Kathina Nghĩa Là Gì? Dâng Y Thường & Dâng Y Kathina?

Kathina nghĩa là gì? Danh từ kathina có nhiều nghĩa, trong bộ Vimativinodanīṭīkā, bộ Vajirabuddhiṭīka định nghĩa rằng: “Kathinan’ti pañcānisaṃse

ĐỌC BÀI VIẾT