Ajahn Chah | Tiểu Sử Ngài Thiền Sư Ajahn Chah (1918 – 1992)

Tiểu Sử Ngài Thiền Sư Ajahn Chah Bài viết trích trong cuốn “Những Thiền Sư Đương Đại” tác giả: Jack

ĐỌC BÀI VIẾT

U Ba Khin | Tiểu Sử Ngài Thiền Sư Sayagyi U Ba Khin (1899 – 1971)

TIỂU SỬ NGÀI THIỀN SƯ SAYAGYI U BA KHIN (1899 – 1971) “Dhamma đoạn diệt khổ đau và mang lại

ĐỌC BÀI VIẾT

Achahn Buddhadasa | Tiểu Sử Ngài Thiền Sư Achahn Buddhadasa

Thiền sư Achahn Buddhadasa (27/5/1906 – 25/5/1993) Có lẽ ngài Achahn Buddhadàsa là một vị pháp sư nổi tiếng tại

ĐỌC BÀI VIẾT

Achaan Naeb | Tiểu Sử Nữ Thiền Sư Achaan Naeb

Thiền Sư Achaan Naeb Thiền sư Achaan Naeb là con một vị tỉnh trưởng ở Thái Lan trong một tỉnh

ĐỌC BÀI VIẾT