Dhammapada Pháp Dẫn Đến Niết Bàn – Lời Nói Đầu – Sư Hộ Giới Dịch Việt

Lời nói đầu Đức Phật Gotama, kiếp cuối cùng là đức Bồ tát Thái tử Siddhatta đản sinh vào đêm

ĐỌC BÀI VIẾT

Dhammapada Pháp Dẫn Đến Niết Bàn – Trưởng Lão Cakkhupāla – Sư Hộ Giới Dịch Việt

Trưởng Lão Cakkhupāla Đây là câu chuyện xảy ra thời Đức Phật còn hiện tiền, khi Ngài đang cư ngụ

ĐỌC BÀI VIẾT

Dhammapada Pháp Dẫn Đến Niết Bàn – Maṭṭhakuṇḍalī – Sư Hộ Giới Dịch Việt

Maṭṭhakuṇḍalī Vợ chồng Bà-la-môn Adinnapubbaka là một gia đình có tên trong danh sách phú hộ tại kinh thành Sāvatthi.

ĐỌC BÀI VIẾT

Dhammapada Pháp Dẫn Đến Niết Bàn – Các Tỳ Khưu Ở Vương Quốc Kosambī – Sư Hộ Giới Dịch

Các Tỳ khưu ở vương quốc Kosambī  Trong ngôi chùa Ghositārāma tại vương quốc Kosambī có 2 hội chúng Tỳ

ĐỌC BÀI VIẾT

Dhammapada – Pháp Dẫn Đến Niết Bàn – Trưởng Lão Sāriputta – Sư Hộ Giới Dịch Việt

Trưởng lão Sāriputta Thời đức Phật còn tại thế, khi Ngài vừa thành đạo không lâu, tại vương quốc Māgadha,

ĐỌC BÀI VIẾT

Dhammapada – Pháp Dẫn Đến Niết Bàn – Sumanadevī Con Gái Phú Hộ Anāthapiṇḍika – Sư Hộ Giới Dịch Việt

Sumanadevī Thời kỳ đức Phật còn tại thế, trong kinh thành Sāvatthi có 2 người được đức Phật tán dương

ĐỌC BÀI VIẾT