Niệm Hơi Thở – Hành Giả Quân Bình Thất Giác Chi Như Thế Nào?

Hành giả quân bình Thất Giác Chi như thế nào? Quân bình thất giác chi cũng là điều quan trọng

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 19. Thất Giác Chi | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2008

Videos 19. Thất Giác Chi | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2008     BỘ VIDEOS KHÓA

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 12. Thất Giác Chi | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015

Videos 12. Thất Giác Chi | Thiền Sư U Jatila – Khóa Thiền Năm 2015     Thất Giác Chi

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 16. Kinh Thất Giác Chi | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009

Videos 16. Kinh Thất Giác Chi | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009  

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 17. Kinh Thất Giác Chi (2) | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009

Videos 17. Kinh Thất Giác Chi (2) | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 18. Kinh Thất Giác Chi (3) | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009

Videos 18. Kinh Thất Giác Chi (3) | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009

ĐỌC BÀI VIẾT

Videos 19. Kinh Thất Giác Chi (4) | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009

Videos 19. Kinh Thất Giác Chi (4) | Thiền Sư U Thiền Sư U Paññathami – Khóa Thiền Năm 2009

ĐỌC BÀI VIẾT