9. Dassanenapahātabbahetukattikaṃ

9. Dassanenapahātabbahetukattikaṃ 1. Paṭiccavāro 1. Paccayānulomaṃ 1. Vibhaṅgavāro Hetupaccayo 1. Dassanena pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā – dassanena

ĐỌC BÀI VIẾT

13. Parittārammaṇattikaṃ

13. Parittārammaṇattikaṃ 1. Paṭiccavāro 1. Paccayānulomaṃ 1. Vibhaṅgavāro Hetupaccayo 1. Parittārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca parittārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – parittārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ

ĐỌC BÀI VIẾT

15. Micchattaniyatattikaṃ

15. Micchattaniyatattikaṃ 1. Paṭiccavāro 1. Paccayānulomaṃ 1. Vibhaṅgavāro Hetupaccayo 1. Micchattaniyataṃ dhammaṃ paṭicca micchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā – micchattaniyataṃ ekaṃ khandhaṃ

ĐỌC BÀI VIẾT

16. Maggārammaṇattikaṃ

16. Maggārammaṇattikaṃ 1. Paṭiccavāro 1. Paccayānulomaṃ 1. Vibhaṅgavāro Hetupaccayo 1. Maggārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca maggārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – maggārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ

ĐỌC BÀI VIẾT

19. Atītārammaṇattikaṃ

19. Atītārammaṇattikaṃ 1. Paṭiccavāro 1. Paccayānulomaṃ 1. Vibhaṅgavāro Hetupaccayo 1. Atītārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca atītārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – atītārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ

ĐỌC BÀI VIẾT

21. Ajjhattārammaṇattikaṃ

21. Ajjhattārammaṇattikaṃ 1. Paṭiccavāro 1. Paccayānulomaṃ 1. Vibhaṅgavāro Hetupaccayo 1. Ajjhattārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca ajjhattārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā – ajjhattārammaṇaṃ ekaṃ khandhaṃ

ĐỌC BÀI VIẾT