12. Dvādasamo paricchedo

Paññattiniddesavaṇṇanā

Saṅkhāyatīti saṅkhā, kathīyatīti attho. Kinti kiṃ iti kathīyati. ‘‘Aha’’nti ‘‘mama’’nti kathīyati.

Tajjāpaññattīti tassa cakkhusotādikassa anurūpavasena jātā paññattīti attho.

Ekassavāti ekassa nāmadhammassa ‘‘accho’’ti nāmaṃ gahetvā bahūnaṃ nāmadhammānaṃ ‘‘accho’’ti nāmaṃ gahetvā. Samūhamevāti nāmadhammānaṃ samūhaṃ eva.

Gahito pubbe saṅketo etenāti gahitapubbasaṅketaṃ. Kiṃ taṃ? Manodvārāvajjanajavanaviññāṇaṃ. Tena gahitāya paññattiyā viññāyati‘‘sattā’’ti ‘‘kammajā’’ti kathīyati.

Itthī ca puriso ca itthipurisā, te ādayo yesaṃ te itthipurisādayo, tesaṃ.

778.Tatiyā koṭīti tatiyo koṭṭhāso.

Iti abhidhammāvatāraṭīkāya

Paññattiniddesavaṇṇanā niṭṭhitā.

Dvādasamo paricchedo.

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

* Source Tipitaka.org - Based on the Chaṭṭha Saṅgāyana CD published by the Vipassana Research Institute

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ điển
Youtube
Fanpage
Tải app