Kênh Audios Phật Giáo Theravāda

KÊNH AUDIOS PHẬT GIÁO THERAVĀDA

Tổng hợp các bài kinh Đức Phật thuyết được kết tập trong bộ Tam Tạng Pali, các bài pháp bảo, bài hướng dẫn thiền, những cuốn sách quý… của các Bậc Trưởng Lão, các Thiền Sư nổi tiếng thế giới.